Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna to spotkanie pacjenta z terapeutą, które zawiera wywiad, diagnostykę funkcjonalną, ocenę biomechaniczną oraz pierwszą wstępną fizjoterapię na podstawie wniosków z konsultacji. Tworzony jest optymalny plan terapii dostosowany do Twoich celów oraz aktualnego stanu zdrowia.

Numer telefonu: +48 505 951 308